• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เทศกาลงานประเพณีจังหวัดสุโขทัย

เทศกาลงานประเพณีจังหวัดสุโขทัย

งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด ประเพณีการทำขวัญผึ้ง

งานเบิกฟ้ามหาประเพณีศรีสัชนาลัยมรดกโลก

ประเพณีสรงน้ำโอยทาน

 

ประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง
สรงน้ำเจ้าพ่อเมืองด้ง

งานแข่งขันเรือพายเทโวโรหณะ

 

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ

 

แรลลี่ท่องป่าสักใหญ่ ห่วงใยสัตว์ป่าฯ

 

เทศกาลพิชิตยอดเขาหลวง

 

งานรับลมหนาวฯ

 

เทศกาลอาหารเมืองสุโขทัย