• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
/**/

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขียนโดย Super User 7339
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เขียนโดย Super User 10233
สำนักนายกรัฐมนตรี เขียนโดย Super User 7158
กระทรวงอุตสาหกรรม เขียนโดย Super User 7033
กระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย Super User 16020
กระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย Super User 10761
กระทรวงวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 13829
กระทรวงแรงงาน เขียนโดย Super User 10884
กระทรวงยุติธรรม เขียนโดย Super User 12173
กระทรวงพาณิชย์ เขียนโดย Super User 13942
กระทรวงพลังงาน เขียนโดย Super User 10876
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย Super User 7358
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Super User 17303
กระทรวงคมนาคม เขียนโดย Super User 8378
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บ 11778
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขียนโดย Super User 16587