• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ตุลาคม 2563

       
รวมภาพข่าวประจำเดือนตุลาคม 2563

23 ตุลาคม 2563
พิธีเปิดกิจกรรมตลาดโบราณ “รอบรั้วเมืองพระร่วง”

23 ตุลาคม 2563
งานแถลงข่าวการประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563

23 ตุลาคม 2563
เปิดงานลอยกระทงอย่างเป็นทางการ พร้อมขบวนแห่กระทงเล็ก โคมชัก-โคมแขวน นักท่องเที่ยวชมริ้วขบวนอย่างเนืองแน่น

23 ตุลาคม 2563
สุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

23 ตุลาคม 2563
พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ในงานลอยกระทงสุโขทัย 2563

23 ตุลาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำประชาชนร่วมตักบาตรสะพานบุญรับรุ่งอรุณแห่งความสุข เริ่มงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563

23 ตุลาคม 2563
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

21 ตุลาคม 2563
สุโขทัยออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม

21 ตุลาคม 2563
สุโขทัย จัดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์

21 ตุลาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

20 ตุลาคม 2563
สุโขทัย แถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563

20 ตุลาคม 2563
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัด


20 ตุลาคม 2563
สุโขทัย ออกตรวจร้านขายดอกไม้ไฟ เตรียมพร้อมก่อนงานลอยกระทง ประจำปี 2563

19 ตุลาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยประชุมโต๊ะเล็กการบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่

19 ตุลาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

19 ตุลาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

18 ตุลาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยติดตามความคืบหน้า การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

17 ตุลาคม 2563
สุโขทัยประกอบพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหนองโว้งพระอารามหลวง


16 ตุลาคม 2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย


16 ตุลาคม 2563
กฐินพระราชทาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหารจังหวัดสุโขทัย


14 ตุลาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะกรรมการคณะทํางาน การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563

13 ตุลาคม 2563
พสกนิกรชาวสุโขทัยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

13 ตุลาคม 2563
สุโขทัยกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

13 ตุลาคม 2563
สุโขทัย ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

12 ตุลาคม 2563
สุโขทัยเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

9 ตุลาคม 2563
สุโขทัยจัดประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

8 ตุลาคม 2563
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรม Domestic MICE Fam Trip เส้นทางจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย

6 ตุลาคม 2563
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุโขทัย


5 ตุลาคม 2563
สุโขทัยประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.

5 ตุลาคม 2563
สุโขทัยประชุมคณะกรรมการฝ่ายการประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจําปี 2563

2 ตุลาคม 2563
เรือนจำจังหวัดสุโขทัยปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

1 ตุลาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงแสง เสียง (Light & Sound)