• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ธันวาคม 2563

 
   รวมภาพข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2563
       

31 ธันวาคม 2563
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

31 ธันวาคม 563
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
   

30 ธันวาคม 2563
การประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2564


30 ธันวาคม 2563
การประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

30 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

30 ธันวาคม 2563
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

29 ธันวาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอบ้านด่านลานหอย

30 ธันวาคม 2563
ลงพื้นที่ตรวจติดตามแนะนำแนวทางการปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงานจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

30 ธันวาคม 2563
การประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

30 ธันวาคม 2563
การตรวจติดตาม แนะแนวทางปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานจุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

29 ธันวาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนธันวาคม 2563

29 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 9/2563

29 ธันวาคม 2563
โขทัยประชุมแถลงข่าว “ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน” ประจำเดือน ธันวาคม 2563

29 ธันวาคม 2563
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

28 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

28 ธันวาคม 2563
ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุโครงการทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัย

28 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนสุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Sukhothai City of Crafts and Folk Art) ครั้งที่ 1/2564

28 ธันวาคม 2563
สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6

26 ธันวาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid 19 จำนวน 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

28 ธันวาคม 2563
ผู้ว่าราชการสุโขทัยปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พร้อมตรวจเยี่ยมแดนพยาบาลย้ำมาตรการป้องกันโควิด

28 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2563

28 ธันวาคม 2563
การประชุม video conference รับนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
 
25 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย
 
25 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12/2563
 
25 ธันวาคม 2563
พิธีปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยเสพติด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564
 
25 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย และคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5/2564

24 ธันวาคม 2563
กิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้

25 ธันวาคม 2563
สุโขทัยปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563

25 ธันวาคม 2563
การประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564

25 ธันวาคม 2563
จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23 ธันวาคม 2563
ผู้ว่าราชการสุโขทัยนำทีมสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ออกตรวจร้านค้าร้านอาหารทะเลสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

24 ธันวาคม 2563
พิธีเปิดโครงการอบรมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

24 ธันวาคม 2563
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุโขทัย

24 ธันวาคม 2563
สุโขทัยออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภออำเภอเมืองสุโขทัย

23 ธันวาคม 2563
สุโขทัยเปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

23 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย (ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย) และ การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย (ก.ท.จ.)

23 ธันวาคม 2563
รายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563

23 ธันวาคม 2563
การประชุมผ่าน VCS ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

22 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. จังหวัดสุโขทัย

22 ธันวาคม 2563
เรือนจำสุโขทัยมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังเพื่อการรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ

22 ธันวาคม 2563
การประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

22 ธันวาคม 2563
สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4

21 ธันวาคม 2563
“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน OTOP City 2020 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”

21 ธันวาคม 2563
ร่วมทดสอบสินค้ากิจกรรมอาหารถิ่น "พวนฟิวชั่น" ณ เฮือนพวนโบราณ ร้านสุนทรีย์ ผ้าไทย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

22 ธันวาคม 2563
พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”

22 ธันวาคม 2563
การประชุมและลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรรอบสนามบินสุโขทัย

20 ธันวาคม 2563
บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยช่วงบ่าย

20 ธันวาคม 2563
นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง

20 ธันวาคม 2563
บรรยากาศจังหวัดสุโขทัยปิดหีบเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งเหตุการณ์ปกติ

21 ธันวาคม 2563
สุโขทัยประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย

19 ธันวาคม 2563
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

19 ธันวาคม 2563
เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่คลองกระจงในการผลิตใบตองกล้วยตานีสดและการแปรรูปใบกล้วยตานี

20 ธันวาคม 2563
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

20 ธันวาคม 2563
บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

18 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 26 จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2563

18 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 10/2563

18 ธันวาคม 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

18 ธันวาคม 2563
การประชุมการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564

16 ธันวาคม 2563
การประชุมการบริหารจัดการแม่น้ำยมในช่วงฤดูแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

17 ธันวาคม 2563
ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการขอดำเนินโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นในแม่น้ำยมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย

18 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

18 ธันวาคม 2563
พิธีทำบุญเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิตปี 2563/2564

15 ธันวาคม 2563
การติดตามประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล : จัดสรรงบประมาณของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

15 ธันวาคม 2563
ประชุมเร่งรัดการคัดเลือกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

16 ธันวาคม 2563
พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

16 ธันวาคม 2563
รายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

13 ธันวาคม 2563
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงจิ้งหรีดออร์แกนิค

14 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

15 ธันวาคม 2563
พิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15 ธันวาคม 2563
พิธีการมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และมอบเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

9 ธันวาคม 2563
จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "

10 ธันวาคม 2563
พิธีเปิดงาน "ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทยใส่เงิน ทองลายโบราณ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

12 ธันวาคม2563
สุโขทัยเปิดงานเทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง ครั้งที่ 32 ประจำปี 2563

12 ธันวาคม 2563
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

9 ธันวาคม 2563
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในงาน “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทยใส่เงิน ทองลายโบราณ”

9 ธันวาคม 2563
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

9 ธันวาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้

9 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2563

7 ธันวาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง และตลาดสด

9 ธันวาคม 2563
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

9 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

9 ธันวาคม 2563
สุโขทัยประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

5 ธันวาคม 2563
สุโขทัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2563
จังหวัดสุโขทัย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

5 ธันวาคม 2563
สุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564

4 ธันวาคม 2563
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ในกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

4 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 26 จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/ 2563

4 ธันวาคม 2563
งาน Sukhothai Art Crafts & Beyond 2020

2 ธันวาคม 2563
เยี่ยมชมโครงการ GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน

3 ธันวาคม 2563
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ตรวจราชการที่จังหวัดสุโขทัย

3 ธันวาคม 2563
สุโขทัยประกอบพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

4 ธันวาคม 2563
การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

2 ธันวาคม 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2564

2 ธันวาคม 2563
สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3

2 ธันวาคม 2563
การลงนาม MOU การดำเนินโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด”

2 ธันวาคม 2563
สุโขทัยจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563