• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย มกราคม 2564

รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนมกราคม 2564
       
       

18 มกราคม 2564
จังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

18 มกราคม 2564
จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

18 มกราคม 2564
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 มกราคม 2564
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

15 มกราคม 2564
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”

17 มกราคม 2564
ผู้แทนพระองค์วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”ประจำปี 2564

17 มกราคม 2564
สุโขทัยบวงสรวงวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

18 มกราคม 2564
จังหวัดสุโขทัยประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง

13 มกราคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564

13 มกราคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางซ่อมแซมฝายยาง ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง

13 มกราคม 2564
รายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

14 มกราคม 2564
สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12

9 มกราคมา 2564
ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

9 มกราคม 2564
ติดตามการเตรียมความพร้อมในการรักษาและคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลสุโขทัย

9 มกรคม 2564
ติดตามการเตรียมความพร้อมในการรักษาและคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

10 มกราคม 2564
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

8 มกราคม 2564
สุโขทัยแถลงข่าว “สรุปการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรณี ผู้ติดเชื้อชายไทย อายุ 30 ปี จังหวัดระยอง

9 มกราคม 2564
ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมของโรงแรมสุโขทัย แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

9 มกราคม 2564
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเลื่อนชั้นยศเป็นสัญญาบัตร

9 มกราคม 2564
ตรวจพื้นที่สำหรับทำที่หมายปลอดภัยในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

8 มกราคม 2564
ประชุมส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

8 มกราคม 2564
“จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีรับมอบแบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวไทยทุกคน

8 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8 มกราคม 2564
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

7 มกราคม 2564
พิธีเปิดการสานเสวนาในประเด็น "การบูรณาการสร้างโอกาส และการเข้าถึงการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส" จังหวัดสุโขทัย

7 มกราคม 2564
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุนทรธรรมาภรณ์ (บำเหน็จ เตชปญฺโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร

8 มกราคม 2564
สุโขทัยประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ งานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

8 มกราคม 2564
การประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564

5 มกราคม 2564
การประชุมแนวทางการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


5 มกราคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID 19 ย้ำเจ้าหน้าที่ทำงานเข้มแข็ง เชื่อมาตรการภาครัฐจะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้

6 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564

6 มกราคม 2564
รายการ "คุยกับผู้ว่า " ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564

3 มกราคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมการบริการประชาชนสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย เน้นความสะดวก ปลอดภัย และมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

4 มกราคม 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

4 มกราคม 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และมอบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 2/1

4 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย