เนื้อหา

รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย มกราคม 2564

รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนมกราคม 2564
       
       

18 มกราคม 2564
จังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

18 มกราคม 2564
จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

18 มกราคม 2564
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 มกราคม 2564
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

15 มกราคม 2564
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”

17 มกราคม 2564
ผู้แทนพระองค์วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”ประจำปี 2564

17 มกราคม 2564
สุโขทัยบวงสรวงวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

18 มกราคม 2564
จังหวัดสุโขทัยประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง

13 มกราคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564

13 มกราคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางซ่อมแซมฝายยาง ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง

13 มกราคม 2564
รายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

14 มกราคม 2564
สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12

9 มกราคมา 2564
ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

9 มกราคม 2564
ติดตามการเตรียมความพร้อมในการรักษาและคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลสุโขทัย

9 มกรคม 2564
ติดตามการเตรียมความพร้อมในการรักษาและคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

10 มกราคม 2564
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

8 มกราคม 2564
สุโขทัยแถลงข่าว “สรุปการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรณี ผู้ติดเชื้อชายไทย อายุ 30 ปี จังหวัดระยอง

9 มกราคม 2564
ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมของโรงแรมสุโขทัย แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

9 มกราคม 2564
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเลื่อนชั้นยศเป็นสัญญาบัตร

9 มกราคม 2564
ตรวจพื้นที่สำหรับทำที่หมายปลอดภัยในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

8 มกราคม 2564
ประชุมส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

8 มกราคม 2564
“จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีรับมอบแบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวไทยทุกคน

8 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8 มกราคม 2564
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

7 มกราคม 2564
พิธีเปิดการสานเสวนาในประเด็น "การบูรณาการสร้างโอกาส และการเข้าถึงการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส" จังหวัดสุโขทัย

7 มกราคม 2564
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระสุนทรธรรมาภรณ์ (บำเหน็จ เตชปญฺโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร

8 มกราคม 2564
สุโขทัยประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ งานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

8 มกราคม 2564
การประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564

5 มกราคม 2564
การประชุมแนวทางการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


5 มกราคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง COVID 19 ย้ำเจ้าหน้าที่ทำงานเข้มแข็ง เชื่อมาตรการภาครัฐจะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้

6 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564

6 มกราคม 2564
รายการ "คุยกับผู้ว่า " ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564

3 มกราคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมการบริการประชาชนสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย เน้นความสะดวก ปลอดภัย และมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

4 มกราคม 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

4 มกราคม 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และมอบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 2/1

4 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย