• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย กรกฎาคม 2563

       
รวมภาพข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2563

30 กรกฎาคม 2563
กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ ตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

29 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และ ผู้นําองค์กรเอกชน ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

29 กรกฎาคม 2563
การประชุมแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 

28 กรกฎาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำทุกภาคส่วนถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำพสกนิกรชาวสุโขทัยทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

24 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2563

24 กรกฎาคม 2563
พิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

24 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2563

24 กรกฎาคม 2563
สุโขทัยจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

24 กรกฎาคม 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดําริจังหวัดสุโขทัย ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

23 กรกฎาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

23 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 5/2563

23 กรกฎาคม 2563
จังหวัดสุโขทัย ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและ ประเมินผลกองทุนหมุนเวียน

23 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2563

23 กรกฎาคม 2563
สุโขทัยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,010 ตัว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 68 พรรษา

22 กรกฎาคม 2563
สุโขทัยร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

22 กรกฎาคม 2563
จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

22 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย (ก.อบต.จ.สุโขทัย) ครั้งที่ 8/2563

22 กรกฎาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2

 21 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2563

 21 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2563

11 กรกฎาคม 2563
จิตอาสาสุโขทัยร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาวัดและลำน้ำคูคลองเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
       

11 กรกฎาคม 2563
สุโขทัยประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

9 กรกฎาคม 2563
โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

9 กรกฎาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ

8 กรกฎาคม
2563
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตดูดทราย

5 กรกฎาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำพุทธศาสนิกชนทำบุญ เนื่องในวัน “อาสาฬหบูชาและและเทศกาลเข้าพรรษา

5 กรกฎาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563

4 กรกฎาคม 2563
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดี กรมหมื่นสุทธนารีนาถพระราชทานถวายเทียนพรรษา ให้วัดหนองทอง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

2 กรกฎาคม 2563
สุโขทัย-ในหลวงพระราชทานเทียนพรรษาถวายแก่พระอารามหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร