• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางซ่อมแซมฝายยาง ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง

     

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางซ่อมแซมฝายยาง ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง

     วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางซ่อมแซมฝายยาง ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง ของกรมชลประทาน ซึ่งกั้นในแม่น้ำยมแต่ชำรุดไม่สามารถใช้กักเก็บน้ำได้ เพื่อใช้ฝายยางในการแก้ไขภัยแล้งให้กับประชาชน โดยมีท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด ผู้แทนสำนักงานจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันตำบลที่ติดกับแม่น้ำยมในพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย และ อ.ศรีสำโรง เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย