• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

รายการ "คุยกับผู้ว่า " ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564

   

รายการ "คุยกับผู้ว่า " ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564

     วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 14.10-15.00 น. นาย วิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดรายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย โดยมีประเด็น สถานการณ์และมาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ดำเนินรายการโดยนายธนกฤต มาตรแม้น