• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

สุโขทัยประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ งานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

     

สุโขทัยประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ งานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

     วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช งานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับมอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรับผู้แทนพระองค์ฯ ในวันที่ 17 มกราคม 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    สำหรับ "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" นั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และกำหนดให้มีการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เดินทางมาวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะเป็นประจำทุกปี

>> สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย