• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

ประชุมส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

     

ประชุมส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

     วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ประชุมส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีสำโรง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตามแนวทางของท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการไทยไปด้วยกัน ด้วยการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ ซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร