• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

“จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีรับมอบแบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวไทยทุกคน

     

“จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีรับมอบแบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวไทยทุกคน ณ เฮือนไทยพวน ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย”

     วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 และพิธีมอบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้าในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีฯ

     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ประทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ และได้ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ อีกทั้งมีพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จากการเสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตถกรรม 3 ภูมิภาค และเนื่องในโอกาสวันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติฯ จังหวัดสุโขทัย จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ พร้อมทั้งจัดทำพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้าในจังหวัดสุโขทัย ครั้งนี้

     สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เฮือนไทยพวนโบราณบ้านหาดเสี้ยว “สุนทรีผ้าไทย” ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไทยพวน อ.ศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าและวิถีชุมชนไทยพวนที่มีมายาวนากว่า 200 ปี โดยมีครูสุนทร วิชิตนาค ครูภูมิปัญญาไทย ละครูศิลป์ของแผ่นดิน เป็นผู้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากจะผลิตและจำหน่ายสินค้า โดย แบรนด์ “สุนทรี” ทั้งแบบอนุรักษณ์และร่วมสมัยแล้วยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว ได้ร่วมทำ เพื่อเห็นคุณค่า และได้รับประสบการณ์ใหม่จากการได้ลงมือทำด้วยตนเอง สุนทรีผ้าไทยร่วมส่งต่อคุณค่านี้ ให้ผู้สนใจ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อรักษาต่อยอด และอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาของผ้าทอไทยให้คงอยู่ตลอดไป

>> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย