• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

     

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

     วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและมอบเสบียงอาหารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ ที่ทำการอุทยานรามคำแหง อำเภอคีรีมาศ

     หลังจากนั้นร่วมในพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน พร้อมระบบกระจายน้ำ ณ อ.บ้านด่านลานหอย รวมทั้งเยี่ยมชมโครงการ และปลูกต้นไม้ทดแทนป่าไม้ที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่รองรับการปลูกป่าทดแทนบริเวณพื้นที่ด้านท้ายน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน