• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมของโรงแรมสุโขทัย แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

     

ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมของโรงแรมสุโขทัย แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

     วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมของโรงแรมสุโขทัย แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมเป็นเวลา 14 วัน