• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเลื่อนชั้นยศเป็นสัญญาบัตร

     

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเลื่อนชั้นยศเป็นสัญญาบัตร

    วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม ณ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สุโขทัย เพื่อเลื่อนชั้นยศเป็นสัญญาบัตร จำนวนประมาณ 300 นาย ในการอบรมจัดให้ผู้เข้าอบรมเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ มีการวัดอุณหภูมิ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019