• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

ติดตามการเตรียมความพร้อมในการรักษาและคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลสุโขทัย

     

ติดตามการเตรียมความพร้อมในการรักษาและคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลสุโขทัย

     วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมในการรักษาและคัดกรองผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสุโขทัย

     หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ไปเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับหญิงที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุโขทัย ซึ่งได้รักษาหายแล้วจากการตรวจมีผลเป็นลบ ไม่มีอาการติดเชื้อแล้ว และสามารถกลับบ้านไปพักฟื้นที่บ้านได้แต่ต้องมีการกักตัวอีกระยะหนึ่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจอาการทุกวัน