• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

     

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

     วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางกนกพร พรรณเทวี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และสาธารณสุข พร้อมทั้งมอบอาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจสกัด (ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ดังนี้
     1. จุดตรวจฯ อ.บ้านด่านลานหอย รอยต่อ จ.ตาก
     2. จุดตรวจฯ อ.ทุ่งเสลี่ยม รอยต่อ จ.ลำปาง
     3. จุดตรวจฯ อ.ศรีสัชนาลัย รอยต่อ จ.อุตรดิตถ์
     4. จุดตรวจฯ อ.ศรีนคร รอยต่อ จ.อุตรดิตถ์