• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564

     

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564

     วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ซอยข้างสำนักงาน ธกส.จังหวัดสุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมงานด้วย