• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12

     

สุโขทัยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12

     วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12/2564 โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม

     ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องเร่งด่วน คือ มาตรการดูแลและช่วยเหลือคนเร่ร่อนที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและคัดกรองคนเร่ร่อนทุกรายตรวจหาเชื้อ โควิด-19 หากพบเชื้อจะเข้ารับการกักตัวที่โรงพยาบาลสุโขทัย หากไม่พบเชื้อจะนำเข้า กักตัว ที่ศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่ง จ.สุโขทัย กรณีเป็นคนต่างด้าวจะเข้ารับการตรวจเชื้อและเข้ารับการกักตัวชั่วคราว ที่ศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่ง จ.สุโขทัยเช่นกัน จากนั้นที่ประชุมมีมติให้สถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นี้ โดยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย และวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ในพื้นที่ 11 จังหวัดเสี่ยงสูง หากเข้ามาในพื้นจังหวัดต้องกักตัวในหอพักเป็นเวลา 14 วันและใช้วิธีเรียนออนไลน์แทน

    รวมทั้งที่ประชุมมีมติให้เปิดสถานที่ที่เป็นผับ บาร์ สถานบันเทิง สถานบริการ แต่ให้เปิดขายได้เฉพาะอาหารเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่อนุญาตให้มีการแสดงคนตรี รวมทั้งการร้องเล่นคาราโอเกะในร้าน นอกร้าน และต้องปฏิบัติตามมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ของจังหวัดสุโขทัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผลการพิจารนาจะมีผลหลังมีประกาศจังหวัดออกมาแล้วเท่านั้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับคำปรึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 0-5561-3559 ,061-8698161 ,094-8654499 และ 094-6308482

     โอกาสนี้นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ได้มอบอุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสมือจากสภากาชาดไทย ให้กับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเพื่อนำไปมอบต่อให้กับโรงพยาบาลกงไกรลาศ และโรงพบาลสุโขทัยด้วย