• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

จังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

จังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฝึกปฏิบัติการประเมินสถานะองค์การ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐทั้ง 3 ประเภทรางวัล ตามแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย