• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกพืช เช่น ยาสูบ ข้าวโพด พริก

   

ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกพืช เช่น ยาสูบ ข้าวโพด พริก

     วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายชวนินทร์ สุภาษา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสุโขทัย กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกพืช เช่น ยาสูบ ข้าวโพด พริก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย