เนื้อหา

ติดตามการเตรียมความพร้อมในการรักษาและคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

     

ติดตามการเตรียมความพร้อมในการรักษาและคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

     วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมในการรักษาและคัดกรองผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

    หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เยี่ยมชมชมห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล (MOLECULAR LABORATORY) ที่ใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019