• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

ประชุมหารือข้อราชการ

     

ประชุมหารือข้อราชการ

     วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย และฝ่ายปกครอง ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แรงงานต่างด้าว การจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค และการเข้มงวดไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่