• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

มอบบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศล

     

มอบบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศล

     วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการเดินทางมามอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งบ้านเรือนของผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายทั้งหลังจากอุทกภัย ปี 2563 นอกจากนี้ มูลนิธิ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเงินในการสร้างบ้าน หลังละ 200,000 บาท และได้รับความช่วยเหลือจากจังหวัดสุโขทัย โดย อบต.ท่าทอง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 33,000 บาท และถุงยังชีพจากอำเภอสวรรคโลก