• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

การประชุมส่วนราชการ ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

     

การประชุมส่วนราชการ ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมส่วนราชการ ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุโขทัย(ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันฯ) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยประธานในที่ประชุมฯได้เน้นย้ำให้มีการวางแผนกำหนดมาตรการของแต่ละหน่วยงานข้อสั่งการให้มีความชัดเจน รวมไปถึงให้มีการจัดตั้งศูนย์ฯในระดับอำเภอ ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการของแต่ละอำเภอ ชุดปฏิบัติการท้องถิ่น และชุดปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน