• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

11 มีนาคม 2564 การประชุมแก้ไขปัญหานกพิราบและนกเอี้ยง

     

จังหวัดสุโขทัย
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2563
เวลา 13.30 น.

     นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหานกพิราบและนกเอี้ยง ซึ่งมีจำนวนมากในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยมีปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี นายอำเภอเมืองสุโขทัย ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย บริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย