• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

29 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้า

     

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้า

     วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางกนกพร พรรณเทวี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตัวแทนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าในตลาด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาเดินซื้อของในตลาดให้สวมหน้ากากอนามัย พร้อมนี้ให้พ่อค้าแม่ค้าทุกร้านนำเจลแอลกอฮอล์มาให้บริการกับลูกค้าไว้ใช้ล้างมือ และประชาชนที่มาเดินซื้อของให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ซึ่งก่อนจะเข้าไปซื้อของในตลาดจะต้องผ่านการตรวจวัดไข้และล้างมือให้สะอาด เพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด และเป็นความปลอดภัยของพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าด้วย พร้อมนี้ได้มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และประชาชน และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการทั้งของภาครัฐและมาตรการของจังหวัดสุโขทัยโดยเคร่งครัด ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย