• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศผลการออกรางวัล

สลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

เนื้อหา

22 มิถุนายน 2565 จังหวัดสุโขทัยขับเคลื่อน Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา เพิ่มมูลค่าผ้าไทยภาคเหนือตอนล่างที่จ.สุโขทัย

     

กรมการพัฒนาชุมชน จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย ภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดสุโขทัย ขับเคลื่อน Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา เพิ่มมูลค่าผ้าไทย และสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น

          วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้น ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ประจำปี 2565 ที่จะร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พร้อมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทย และสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองผู้ว่าราชการราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ภายในบริเวณได้มีกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และช่างทอผ้า จำนวน 60 กลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย ได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ที่มีลวดลาย สีสันสวยงาม ของแต่ละชุมชนท้องถิ่นมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทาง การตลาด รวมทั้งได้อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบลายผ้าขิดพระราชทาน“ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย และช่างทอผ้าให้สามารถนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน ต่อไป