• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

การประชุมสรุปผลการทดสอบแผนปฎิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคง

     

การประชุมสรุปผลการทดสอบแผนปฎิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคง

          วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมสรุปผลการทดสอบแผนปฎิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย