• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

สุโขทัยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

     

สุโขทัยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

          วันนี้ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

          โดยมูลนิธิคุณพุ่ม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษที่มีฐานะยากจน ในจังหวัดสุโขทัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 131 ทุน เป็นเงิน 655,000 บ.มูลนิธิคุณพุ่มโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงพระเมตาประทานทุนในปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยตัวเองได้ รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระ พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่งด้วย