• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ตุลาคม 2563

       
รวมภาพข่าวประจำเดือนตุลาคม 2563

14 ตุลาคม 2536
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะกรรมการคณะทํางาน การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563

13 ตุลาคม 2563
พสกนิกรชาวสุโขทัยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

13 ตุลาคม 2563
สุโขทัยกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

13 ตุลาคม 2563
สุโขทัย ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

12 ตุลาคม 2563
สุโขทัยเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

9 ตุลาคม 2563
สุโขทัยจัดประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

8 ตุลาคม 2563
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรม Domestic MICE Fam Trip เส้นทางจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย

6 ตุลาคม 2563
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุโขทัย


5 ตุลาคม 2563
สุโขทัยประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.

5 ตุลาคม 2563
สุโขทัยประชุมคณะกรรมการฝ่ายการประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจําปี 2563

2 ตุลาคม 2563
เรือนจำจังหวัดสุโขทัยปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

1 ตุลาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงแสง เสียง (Light & Sound)