• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะกรรมการคณะทํางาน การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563

     

@ สุโขทัย เมืองมรดกโลก

จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะกรรมการคณะทํางาน การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563

          เมื่อเวลา 13.30 น. (14 ต.ค.63) ที่ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นปรานการประชุมคณะกรรมการคณะทํางาน การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 4 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีนี้ ซึ่งภาพรวมการจัดงานฯ ของแต่ละกิจกรรมมีความคืบหน้าแล้วกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ และกิจกรรมต่างๆ จะเรียบร้อยก่อนเริ่มงาน ฯ 5 วัน

         สำหรับพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 จะมีขึ้นในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 ตุลาคมนี้ ณ บริเวณเวทีหน้าวัดสระศรี พร้อมด้วยขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก-โคมแขวน พนมหมาก และพนมดอกไม้ ของทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดสุโขทัยด้วย