• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

พสกนิกรชาวสุโขทัยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

     
 

@สุโขทัย เมืองมรดกโลก

พสกนิกรชาวสุโขทัยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

          วันนี้ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 19.20 น. ที่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา จำนวนมาก ร่วมงานพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

         จากนั้นได้จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพร้อม ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และร่วมชมสารคดีโดยพร้อมเพรียงกัน

          ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ได้ทรงดํารงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อีกทั้ง ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยาก จากวิกฤตภัยต่าง ๆ พระองค์ได้ทรงพระราชทาน พระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทาน แนวทางเพื่อคลี่คลาย ขจัดปัญหา ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นําความผาสุก มาสู่ประเทศ และอาณาประชาราษฎร์ โดยถ้วนหน้า ผ่านโครงการ พระราชดําริ กว่า 4,000 โครงการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทําให้พสกนิกรชาวไทย สามารถดําเนินชีวิต ด้วยความผาสุก มั่นคง ในทุกสถานการณ์ของบ้านเมืองตลอดมาน