• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

สุโขทัยกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

     

@ สุโขทัย เมืองมรดกโลก

สุโขทัยกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 13 ตุลาคม 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วันบึงครอบศรัทธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ประชาชน มีวิถีการดําเนินชีวิต อย่างมีความสุข และยั่งยืน โดยจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด กวาดลานวัด บริเวณรอบโบสถ์วิหาร ขัดพื้น เก็บขยะ และร่วมกันปล่อยปลาลงในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วย