• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม

     

คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม

         วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายขัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย ประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตาม ประเมินผลโครงการ บรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ณ อำเภอทุ่งเสลี่ยม