• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2563

     

การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2563

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเวที ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชกาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมกงไกรลาศ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 โดยในที่ประชุมได้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความคืบหน้าโครงการแปรรูปเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแก๊สซิฟิเคชั่น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการพิจารณาเรื่อง แผนปฏิบัติการรวมกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และของเทศบาลเมืองสวรรคโลก