• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

การประชุมนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิคและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

     

การประชุมนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิคและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

         วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย โดยที่ประชุมได้มีการแนะนำแนวทางปฏิบัติจากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย รวมไปถึงมีวิทยากรจากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดสุโขทัย มาให้ความรู้ด้านงานทะเบียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นายทะเบียนอำเภอ จำนวน 9 คน นายทะเบียนท้องถิ่นจำนวน 16 คน คณะอนุกรรมการประจำอำเภอ จำนวน 31 คน