เนื้อหา

การประชุมนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิคและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

     

การประชุมนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิคและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

         วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย โดยที่ประชุมได้มีการแนะนำแนวทางปฏิบัติจากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย รวมไปถึงมีวิทยากรจากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดสุโขทัย มาให้ความรู้ด้านงานทะเบียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นายทะเบียนอำเภอ จำนวน 9 คน นายทะเบียนท้องถิ่นจำนวน 16 คน คณะอนุกรรมการประจำอำเภอ จำนวน 31 คน