• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

ออกอากาศรายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

 

        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.10-15.00น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้

1. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

2. นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดสุโขทัย

3. นางสาวอภิรดี ไชยเทพ ตำแหน่งผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย

ร่วมออกอากาศในรายการ "คุยกับผู้ว่า" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย

 

ประเด็น...

-  เรื่อง การดำเนินมาตรการคนละครึ่ง ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่ง โครงการ “คนละครึ่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ตลอดจน ช่วยให้ร้านค้ารายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

ดำเนินรายการโดย นายธนกฤต มาตรแม้น

สามารถรับฟังได้ในรายการ "คุยกับผู้ว่าฯ"ทาง สวท.สุโขทัย FM 93.75 MHz ทุกวันพุธ เวลา 14.10-15.00 น.และฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ สวท.สุโขทัย www.radio.prd.go.th/sukhothai