• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
  • 1maitree.jpg
  • 2suchat1.jpg
  • 3punsup1.jpg
  • Post1567_1.jpg
  • Post1567_2.jpg

เนื้อหา

ทำเนียบผู้บริหารจังหวัดสุโขทัย


     
     
นายสุชาติ ทีคะสุข   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
   
 
  นายพูลทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย