• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศผลการออกรางวัล

สลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

เนื้อหา

ผู้บริหารจังหวัดสุโขทัย

 

นายวิรุฬ พรรณเทวี
MR.VIROON PHANTEVEE

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
GOVERNOR OF SUKHOTHAI

มือถือ/Mobile : 089 203 1509
โทร/Tel. 055-611097
โทรสาร/Fax. 055-611097

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Provincial Hall Sukhothai Province 64000

 

นายสุชาติ ทีคะสุข
MR.SUCHAT TEEKASUK

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
VICE GOVERNOR OF SUKHOTHAI

มือถือ/Mobile : 089 203 1106
โทร/Tel. 055-613074
โทรสาร/Fax. 055-613074

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Provincial Hall Sukhothai Province 64000

 

นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง
MISS PATCHARAON WONGKUMHAENG

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
VICE GOVERNOR OF SUKHOTHAI 

มือถือ/Mobile : 089 203 4367
โทร/Tel. 055-615366
โทรสาร/Fax. 055-613074

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Provincial Hall Sukhothai Province 64000

 


   

-

-

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
VICE GOVERNOR OF SUKHOTHAI 

มือถือ/Mobile : -
โทร/Tel. -
โทรสาร/Fax. -


ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Provincial Hall Sukhothai Province 64000