• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ ปี 2563

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือนกรกรฏาคม 2563 (ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/งบกลาง) ดาวน์โหลด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563)
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/งบกลาง) ดาวน์โหลด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/งบกลาง) ดาวน์โหลด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563 (ณ วันที่ 9 เมษายน 2563)
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/งบกลาง) ดาวน์โหลด