• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ ปี 2564

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
โครงการงบประมาณพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
- โครงการงบประมาณพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- โครงการงบประมาณพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
- โครงการงบประมาณพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
- โครงการงบประมาณพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน 2563 
- โครงการงบประมาณพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด