• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ ปี 2565

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด