• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

การดำเนินการตามนโยบายบุคคล ปี 2565


การดำเนินการตามนโยบายบุคคลประจำปี 2565

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564 

การเรียนรู้ผ่าน "ระบบการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)" ของสำนักงาน ก.พ. (รอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 (รอบการประเมินที่ 1/2565))