• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศผลการออกรางวัล

สลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

เนื้อหา

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy))


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)                 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (>> อ่านเพิ่มเติม..)

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สุโขทัยใสสะอาด" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 คลิกรายละเอียด
          จังหวัดสุโขทัย ประกาศเจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์ ยึดหลักธรรมาภิบาล ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 คลิกรายละเอียด

การประกาศเจตจำนงสุจริตของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน