• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
ผู้ว่าพิพัฒน์

เนื้อหา

ประมวลกิจกรรม หน้า 14

   
อบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมระดับหมู่บ้าน     การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด   การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง... 
   
 การประชุมชี้แจงแนวทางในการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับแผนของส่วนราชการผ่าน VCS    การประชุมคณะทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือ    การปล่อยแถวกิจกรรมประชาสัมพันธ์รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวฯ
   
 จังหวัดสุโขทัเดินหน้าก่อฝายหลวงในเขตพื้นที ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย    ประชุมรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐ one map   การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
   
 การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2559    ผู้ว่าฯสุโขทัย ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินเยียวยาและมอบสิ่งของผู้ประสบอัคคีภัย   เปิดโครงการชีวิตดีมีสุขภาพตามรอยลายสือไทย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
   
 พิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้นำ ผุ้บริหาร และผุ้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ    อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกลุ่มภาคเหนือ    มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีต ให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย
   
 ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมฯ และรับรององค์กรภาคประชาชน ครั้งที่ 2    การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ   พิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 
   
 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 26 จังหวัดสุโขทัย   มอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่โรงเรียนเมืองเชลียง จ.สุโขทัย     การประชุมเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล
   
 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสุโขทัย    การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.สุโขทัย (กศจ.สุโขทัย))   ผู้ว่าฯ สุโขทัย ตรวจแนวบิ๊กแบ็ค 
   
ผู้ว่าฯ สุโขทัย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อมอบเงินและสิ่งของผู้ประสบอัคคีภัย     การประชุมโครงการ "จังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน" สิงหาคม 2559    การประชุมกรมการจังหวัดฯ สิงหาคม 2559
   
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอทุกอำเภอ    จังหวัดสุโขทัยขอเชิญทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างฝายอนุรักษ์น้ำ...   ประชุมเตรียมจัดงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559

    หน้า 14    
 
                    หน้า 14 หน้า 13
หน้า 12 หน้า 11 หน้า 10 หน้า 9 หน้า 8 หน้า 7 หน้า 6 หน้า 5 หน้า 4 หน้า 3 หน้า 2 หน้า 1

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา