• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
ผู้ว่าพิพัฒน์

เนื้อหา

อบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมระดับหมู่บ้าน

     
จังหวัดสุโขทัยอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมระดับหมู่บ้าน

          วันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม ระดับหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน โดยมีหลักสูตรอบรม 2 วันระหว่างวันที่ 10 และ 11 กันยายน 2559 ภายใต้หัวข้อวิชาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมถึงบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่การเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่การฟื้นฟูผู้กระทำความผิดได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีอาสาสมัครคุมประพฤติจำนวน 91 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ และดูแลผู้กระทำความผิดในชุมชน ทางกระทรวงยุติธรรมจึงได้มีนโยบายให้กรมคุมประพฤติสรรหาบุคคลเข้ารับการอบรม และแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไป
     

ภาพและข้อมูล โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
     

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา