• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
ผู้ว่าพิพัฒน์

เนื้อหา

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง...

     
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2559

        วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุโขทัย เพื่อกำหนดแนวทางในการประเมิน ติดตาม กำกับดูแลสถานการณ์การผลิต เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแนวทางในการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปี 2559-2560 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
     

ภาพและข้อมูล โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
     

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา