• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
ผู้ว่าพิพัฒน์

เนื้อหา

จังหวัดสุโขทัย ตั้งศูนย์รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

จังหวัดสุโขทัย ตั้งศูนย์รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งยังขาดแคนเครื่องอุปโภค-บริโภค ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งของต่างๆ จังหวัดสุโขทัย จึงได้ตั้งศูนย์รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ของจังหวัดสุโขทัยขึ้น เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย โดยจะนำเงินเหล่านี้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ นำไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนต่อไป
ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเงิน สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดสุโขทัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5561-6238
     
 
     
     
     

ภาพและข้อมูล โดย จังหวัดสุโขทัย
     

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา