• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

 • 444.jpg
 • home1.jpg
 • home2.jpg
 • home5.jpg
 • home6.jpg
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
          วันนี้ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. พสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัย ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานนำพสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัย ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ ทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากนั้นในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกัน วางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

เนื้อหา

ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุจำลอง

     

จังหวัดสุโขทัยติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุจำลอง

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุจำลอง ณ สถานที่ก่อสร้างบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ขณะนี้มีความคืบไปกว่า 70% โดยมี สำนักงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุจำลอง  และการเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว 

          ขณะนี้พระเมรุมาศจำลองในส่วนของจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการก่อสร้างฐานราก พระเมรุมาศจำลอง งานประกอบเสาโครงหลังคาเหล็ก และส่วนประกอบต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างหลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการประกอบชิ้นส่วนของงานประดับตกแต่งองค์พระเมรุมาศจำลอง ซึ่งโดยรวมแล้วมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 70 แล้ว และจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 นี้

     

ภาพและข้อมูล โดย วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
     

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา