• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
ผู้ว่าพิพัฒน์

ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2561
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ดาวน์โหลด

เนื้อหา

ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุจำลอง

     

จังหวัดสุโขทัยติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุจำลอง

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุจำลอง ณ สถานที่ก่อสร้างบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ขณะนี้มีความคืบไปกว่า 70% โดยมี สำนักงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุจำลอง  และการเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว 

          ขณะนี้พระเมรุมาศจำลองในส่วนของจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการก่อสร้างฐานราก พระเมรุมาศจำลอง งานประกอบเสาโครงหลังคาเหล็ก และส่วนประกอบต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างหลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการประกอบชิ้นส่วนของงานประดับตกแต่งองค์พระเมรุมาศจำลอง ซึ่งโดยรวมแล้วมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 70 แล้ว และจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 นี้

     

ภาพและข้อมูล โดย วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
     

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา